Hjem 1229 holmer og skjær

1229 holmer og skjær

1229 holmer og skjær

ENESTÅENDE
Langs den 17 km lange kystlinjen er det 1229 holmer og skjær, alt fra nakne, forblåste, saltskurte holmer og skjær ytterst i havgapet, til øyer med gamle gårdsbruk, store jorder og rik vegetasjon. Heldigvis er de fleste av øyene fortsatt ubebygde. Skjærgårdsparken omfatter et areal på ca 4000 dekar fordelt på 44 områder. Det er mange steder å gå i land, men respektér fredede områder, la sjøfuglene få fred, spesielt i hekkeperioden, og husk båndtvang.

SKJÆRGÅRDSPARKEN
Allerede på 70-tallet startet arbeidet med å sikre øyer, holmer og skjær for allmennheten. Staten hadde en viktig rolle i dette arbeidet. Skjærgårdsparken utgjør til sammen de statlige sikrede eiendommen, eiendommer med skjærgårdsparkavtale og de kommunale eiendommene. Til sammen er det sikret ca 4 700 000 000 kvadratmeter på ca 44 lokasjoner i Søgne. Alt dette står til allmennhetens disposisjon. Søgne skjærgårdspark ble offisielt etablert i 1998. Det er på de statlige sikrede områdene bestemt adferdsregler. Disse går i korthet ut på: Enhver skal opptre varsomt og hensynsfullt slik at ferdsel, opphold og aktiviteter ikke medfører ulemper for andre og skader på områdets natur. Det skal vises spesielt hensyn i områder der plante- og dyrelivet er sårbart for tråkk, slitasje og forstyrrelser. Områdene skal holdes ryddige og forlates i god stand, slik som man selv – og andre – ønsker å finne dem. Utstyr og innretninger for allmennheten skal benyttes hensynsfullt, i tråd med tiltenkt bruk. I områder som etter avtale også benyttes for landbruk og yrkesfiske, må alle vise hensyn overfor dette, f.eks. husdyr på beite, drift av dyrket mark, redskap i sjøen m.v. Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område. Det samme gjelder overnatting i båt ved tilrettelagt fortøyningsplass. Vi håper du får et fint opphold i Sørlandets kanskje beste skjærgårdspark.

BRYGGER
I skjærgårdsparken er det er offentlig tilrettelagte brygger på Vassøyane, Uvår, Torøya, Kuholmen, Borøya, Hellersøya (Songvår), Hundsøya, Kjeøyan, Langøya, Ny-Hellesund (på Monsøya, på Kapelløya og to på Helgøya), Nordre Hellersøy, Tjamsøya og Langøya. Offentlige landfaste brygger finnes på Lastad, Trysnes, Vaglen, Høllen, Kosviga (Sandviga), Søviga, Paradisbukta og i Helleviga.

BÅTRAMPER, DRIVSTOFF OG GJESTEHAVN
Båtramper for fritidsbåter finner du i Høllen båthavn, Solta båthavn, og Vaglen båthavn. Trenger du å fylle drivstoff, finnes dette på Trysnes Brygge, Høllen Brygge og Langenes Brygge. Vil du ligge til kai for natten, kan du gjøre dette ved Trysnes Brygge, Høllen Brygge og Åros Feriesenter.

TRYGG FERDSEL
Følg Sjøvettreglene, Sjøveisreglene og Sjømerkesystemet når du ferdes i skjærgården. Vi minner om at det er påbudt å bruke vest når en oppholder seg i fritidsbåter under 8 meter. Samtidig er det krav om vest til alle om bord i alle typer fritidsbåter. Er du litt i tvil om de ulike reglene, kan du lese deg opp her: sdir.no/fritidsbat/

BÅLFORBUD
Generelt sier reglene at det er bålforbud mellom 15.4 og 15.9. Samtidig påpekes det at det likevel ”er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann”, som feks. på holmer uten særlig vegetasjon, eller ned mot vann om vinden er gunstig og det er god avstand til annet brennbart. Vi oppfordrer til å bruke tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent til bruk hele året. Primus og stormkjøkken er også gode alternativ.