Hjem Trø varsomt på holmene

Trø varsomt på holmene

Trø varsomt på holmene

HEKKESESONG
Cirka halvparten av sjøfuglbestanden på Agderkysten hekker i sjøfuglreservater. Det er totalt 60 slike reservater til sammen i Aust- og Vest-Agder. For at hekkende fugl skal bli spart for forstyrrelser er det ferdselsforbud i disse områdene og 50 meter fra land i perioden 15. april til 15. juli.

De fleste av oss ønsker å koble av og skaffe oss noen gode naturopplevelser. Det er alle velkommen til, så lenge vi viser hensyn til skjærgårdsnaturen. Uvettig ferdsel og opphold kan imidlertid skade fugle- og planteliv. Noen timers forstyrrelse en kjølig kveld kan være nok til at unger og egg dør.

Grågåsa ligger på egg i april og ærfuglen starter også eggleggingen på denne tiden. De ulike måkeartene er også på plass i april, og makrellterna kommer trekkende helt fra det sørlige Afrika. Når vi kommer over i mai er både måkene og makrellterna i full gang med rugingen.

Ukene fra april til godt ut i juli er derfor en kritisk fase for hekkende sjøfugl. Dette gjelder både i og utenfor sjøfuglreservatene. Det er liten tvil om at menneskelig ferdsel og hunder som ikke holdes i bånd kan være en betydelig stressfaktor for fuglelivet, spesielt for nyklekte unger. Det samme kan skje hvis unger eller egg utsettes for langvarig solsteik og høy lufttemperatur.

SENK FARTEN
Når grågåsa og ærfuglen får ungene på vann, kan uvettig båtkjøring splitte ungekullene, og da er svartbaken snar til å snappe ungene. Så her er det avstand og senket fart som er stikkordene.

BÅNDTVANG
Det også er viktig at båndtvangen overholdes både i og utenfor sjøfugl-reservatene. Båndtvangen har også stor betydning der det er beitende sau. På mange øyer og holmer i Søgne går det sauer ute hele året. Båndtvangen gjelder fra 1. april til 20. august.

NATURRESERVAT
Deler av skjærgården i Søgne er naturreservat. Det gjelder Store Lyngholmen, vestre del av Herøya og Songvårområdet med øyene Songvår, Hellersøya og Kubbøy. Områdene er skiltet. På Songvår er det gitt dispensasjon for ilandstigning på et begrenset område, for å kunne komme til fyret. Se oppslag på brygga!

God informasjon om hvordan bruke og nyte naturen finner du på: norskfriluftsliv.no