Hjem Har du fiskelykke?

Har du fiskelykke?

Har du fiskelykke?

FISKE FRA LAND
I Søgne er det mange steder du kan fiske fra land. Tilgjengeligheten er spesielt god i friområdene på Langenes og i Årosområdet. Langvika ligger ved riksvei 456, ca 1 km øst for Kiwi Langenes, på sydsida av veien, nær snuplassen for bussen. Toalett. Parkeringsplass. Paradisbukta ligger på sydsiden av riksvei 456, ca 2,0 km øst for Kiwi Langenes.  Parkeringsplass. Helleviga ligger ut mot havet på sydsiden av riksvei 456, ca 2,5 km øst for Kiwi Langenes, eller ca 9 km fra Tangvall. Geitetangen ligger vest for Prestbukta, båthavna i enden av Krossnesveien på Åros. Stien ut går nær hytte. Stien er ikke merket. Parkeringsplass.

BÅTUTLEIE
Trysnes Brygge har dagsutleie av båter for havfiske.

FISKE I ELV
I Søgne- og Songdalselva har Grunneierlaget tilrettelagt for fiske etter sjøaure fra 15.06. til 30.09. (NB: Forbudt å ta opp laks!) Mer info via Lakseelvene. Fiskekort med nødvendig informasjon om fisketider og fiskesteder kan kjøpes via Lakseelvene. Lundeelva elveeierlag har tilrettelagt for fiske etter aure fra 15.07. til 30.09. (NB: Forbudt å ta opp laks!). Det er bygd fisketrapp i sidebekken Føssa. Døgnkort kr 50 eller sesongkort kr 400 kjøpes på bensinstasjonen på Lunde. God informasjon om forholdene i Lundeelva på hjemmesiden til Lundeelva elveeierlag.

FISKE I FERSKVANN
Søgne Jeger- og Fiskeforening har foredlet Kvernhusvannet og tilrettelagt det for allmennheten. I Kvernhusvannet (kort avstand og god sti både fra Åros og fra Langenes skole) er det både aure og sjebbe (abbor).

FISKEKART
Et detaljert fiskekart for Søgne og Greipstad er gitt ut av Søgne JFF. Dette får du kjøpt hos: Grønberg sport, Kristiansand /Intersport Tangvall / Midt-Agder Friluftsråd /Norli bokhandel, Tangvall og i Markens / Servicetorgene på Tangvall og Nodeland. Kartet koster 100,-. Kartet finnes også i en digital versjon, men papirversjonen gir mer utfyllende informasjon om fisk, fiskeplasser, tilgjengelighet, prosjekter, regler og tips. Digital versjon finner du her.

FISKEUTSTYR
får du hos Trysnes Brygge, Intersport på Tangvall, Sør-Tre i Linnegrøvan og Høllen Brygge i Høllen.

FISKEREGLER
I sjøen er det gratis å fiske for alle, så lenge du bruker fiskestang eller håndsnøre. Fisker du ved stranda, så husk å vise hensyn badende og andre som bruker området. Skal du fiske sei eller makrell er det bare å fiske i vei. For andre fiskearter finnes det regler om minstemål. Det betyr at du ikke har lov til å fange småfisk som er under en bestemt størrelse. Målet er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg. Se fiskeridir.no/fiskeridir/Fritidsfiske/Minstemaal

I ferskvann har barn under 16 år rett til å fiske gratis i perioden 1. januar til 20. august. Dette gjelder for fiske med fiskestang og håndsnøre. Barn har derimot ikke gratis fiske av laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag. Voksne som skal fiske i ferskvann må ha tillatelse til dette av de som eier fiskevannet. Dette får du ved å kjøpe et fiskekort for området du skal fiske i. God informasjon om fiskereglene finner du på:
norskfriluftsliv.no