Kontaktinformasjon

Ansv. redaktør
Ivar Eidsaa, telefon 971 29 865 ivar@sommerguiden.no

Stoffinnlevering
Artikler, foto, kunngjøringer sendes innen den 10. i hver måned til: ivar@sommerguiden.no

Annonse
Send mail til alf@sommerguiden.no

Har du reklame, annonser som din bedrift vil ha med i Fritidsnytt:
Mail post@sommerguiden.no

Har du stoff, artikler, kunngjøringer du ønsker å ha med i Fritidsnytt:
Mail kunngjøringer@sommerguiden.no

Stoff og foto kan også leveres på Biblioteket eller sendes:
Søgne Fritidsnytt, Postboks 1047, 4682 Søgne

Org.nr: 912 098 338

Kto.nr: 3090.14.46268

Red.sekretær
Vibeke Garmann-Johnsen, tlf. 992 90 493 vibeke.garmann.johnsen@sommerguiden.no

Journalister

Klara Turid Fidje, telefon 416 82 345 – olafja@broadpark.no

Jostein Andreassen, tlf. 380 51 052 olafja@broadpark.no

Anja Walker-Brunvatne anjabrunvatne@outlook.com

Berit Smailto:ragnar.udjus@sommerguiden.novensen, tlf. 380 97 315 rongwy71@gmail.no

Grafiker
Randi Myklebust, telefon 454 04 156  randi@mykledesign.no

Kontakt oss