Hjem Ble tatt med av Napoleons soldater

Ble tatt med av Napoleons soldater

Ble tatt med av Napoleons soldater

Av Jostein Andreassen

Visste du at vi har en plante i Søgne som kom til Vest-Europa som frø inni lapsebrettene eller buksebeina til Napoleons soldater? Dette var under tilbaketoget fra Russland i 1812. Serien vår om de ville plantene i Søgne fortsetter her med blomster fra korsblomsterfamilien. Mange av dem er ugras som vi må slåss litt med:

Pepperrot: Forvillet fra hager.

Hvitdodre: Fin korsblomst med en hvit ”dusk” i toppen. Innført til Norge med grasfrø eller ballast ca. 1820. Sjelden i veikanter.

Vårrublom: Knøttliten vårplante på sandjord nær sjøen, for eksempel på Høllesanden. Sjelden, vanskelig å oppdage.

Strandkål: Svær kålplante med store hvite blomster. Opptrer sporadisk på havstrand. I år fins den bl.a. i Ydre Lydersbukta på Kapelløya.

Russekål: Ble oppdaget i Marishola ved Hølleveien i 1978 der den siden har holdt stand. Gule blomster som lukter nydelig! Fælt ugras, ofte over en meter høy. Det har vært sagt at røttene er lenket fast på den andre siden av jorda, så standhaftig kan den være. Kom trolig til Vest-Europa fra Russland i ”lapsebrettene” til Napoleons soldater under tilbaketrekkingen fra felttoget i 1812.

Strandreddik: Har rødfiolette blomster. Sjelden på havstrand.

Åkerreddik: Har store bleikgule blomster. Ofte et av de første ugrasene som kommer i en åker. 

Løkurt: Som navnet sier, lukter den som en løk. Sparsom i veikanter.

Veisennep: Nokså vanlig ugras.

Åkersennep: Vanlig ugras i åker som kommer noe senere på sommeren. Har stive hår og ”ekkel” å ta på.

Åkerkål: Nokså vanlig ugras i nyharvet åker.

Vinterkarse: Meget vanlig i mai/juni. Vakker plante som ofte blir forvekslet med åkersennep, men vinterkarse har ikke stive hår.  

Stakekarse: Likner vinterkarse, men har form som en stake. Noe sjelden.

Brønnkarse og veikarse: Vanlig ugras i åker og på veikanter.

Brønnkarse x veikarse, kulekarse og kulekarse x veikarse: Disse gule korsblomstene er vanskelige å bestemme fordi de er krysninger mellom arter. Sammen med brønnkarse og veikarse har de spredt seg over det meste av det bebodde Søgne siden 1967 og kan opptre i så store mengder i veikanter, åker og eng at det må betegnes som ganske plagsomt. Den ”rene” kulekarsen er meget sjelden, jeg fant den på Trysnes i 1967.   

Engkarse (ofte kalt melkeblomst): Meget vanlig i mai/juni. Kan danne hvite enger.

Rosettkarse: Ikke sjelden om våren på tørr mark.

Skogkarse: Sjelden i lauvskog med god mold.

Tannrot: I lauvskog med god mold. Lyserøde kronblad. Setter ikke frø, men har noe så sjelden som yngleknopper i bladhjørnene. Disse ramler av og blir opphav til nye planter.

Vårskrinneblom: Nokså vanlig om våren.

Sandskrinneblom: Vakker plante med store, hvite blomster. Har spredt seg en god del de siste 10-20 årene. Før det var den sjelden.  

Tårnurt: Sjelden tårnliknende plante som jeg bare har funnet nær Søgne videregående skole.

Berggull og åkergull: Vanlige ugras.

Dagfiol: Ikke noen fiol, men en svær plante i korsblomsterfamilien med store, rødfiolette blomster. Forvillet fra hage.

Bilde: Russekål: Denne gule korsblomsten lukter aldeles nydelig. Men den er anklaget for å ha røttene sine lenket fast på den andre siden av jorda, så vanskelig kan den være å utrydde. Kom sannsynligvis som frø til Vest-Europa i buksebeina på Napoleons soldater i 1812 under retretten fra Russland. Til Søgne i 1978.