Hjem Borøya

Borøya

Borøya

Øya er en av de største bebodde øyene i Søgne-skjærgården. I dag er de fire fastboende på Borøya, men det sier sitt om øyas historie og liv og levnet der gjennom årtiene, at det sommerstid er flere hundre som ferierer på øya.

BORØYA-BASAREN Det er fast tradisjon at Borøya Grendelag inviterer til basar i juli. Dette er en basar av godt gammelt merke. Det er hjemmebakte kaker og vafler, mye kaffe og saft, og selvsagt gratis is til alle barn. Det er salg av loddårer, og også mulighet for å kjøpe lodd på bøker hvor det trekkes flotte gevinster mot slutten av dagen.

Borøya-basaren har lange tradisjoner, og ble trolig arrangert første gang på slutten av 1960-tallet, med Jørgen Kristiansen som da var fastboende på Borøya som en av de store ildsjelene.

TAXI-RUTEBÅT Taxi-rutebåten ”Hannibal” kjører rundturer flere ganger daglig, hvor Borøya er et av stoppene. Du kan reise ut tidlig på formiddagen og ta rutebåten tilbake til fastlandet på en av de senere rundturene.