Hjem Langenes

Langenes

Langenes

LANGENES BRYGGE, Nodenes var i mange år et senter for mottak av fisk i Søgne. I 1913 ble Søgne Exportforening stiftet av makrell og drivgarnfiskere. Det kunne være vanskelig å få solgt fangsten, og da var det viktig å ha ei slik forening til å hjelpe seg. Det ble samtidig bygd ei fiskebu på brygga. Over bua ble det innredet leilighet. Under første verdenskrig ble denne leid ut til nøytralitetsvakter for det norske militæret. Brygga på Langenes, som opprinnelig var bygd av tre, var i bruk helt til ny brygge av betong kom omkring 1960. I 1941 ble Exportforeningen oppløst og overtatt av firmaet Bernt Johnsen & Sønner. Det var den gang det største fiskemottaket i Søgne. Ved årsskiftet 2002-2003 ble fiskemottaket lagt ned etter 90 års drift. Kommunen har kjøpt området og tilrettelagt for ny aktivitet her med hjemmebrygge for fiskebåter og oppbevaringssted for utstyr. Her er også kortautomat for kjøp av bensin og diesel, verksted for båter og motorer og fagfolk med fokus på arbeid i skjærgården. Nytt næringsbygg på 400 kvm og forlengelse av nåværende brygge er under planlegging. Innerst i Søviga er det offentlig brygge med nærhet til buss og dagligvarer.

Parkeringsplasser. Ca 8-10 km fra Tangvall sentrum langs fylkesvei 456 mot Vågsbygd er det tilrettelagte friluftsområder. Gode P-plasser og handikaptoalett ved Lauviga og Langviga. P-plasser ved Paradisbukta, Helleviga og Romsviga. Handikaptoalett i Romsviga og ved Roligheda.

LAUVIGA ligger ved Indre Kilen som nesten er avstengt fra sjøen. Derfor er vannet her mindre salt og noen grader varmere enn i sjøen og gjerne uten brennmaneter. Barnevennlig strand med badebrygge, grassletter med utegriller og fine svaberg.

LANGVIGA/LANGVIGODDEN ligger åpent ut mot havet på sørsida av veien. Her er det svaberg og gode fiskeplasser, men ikke velegnede badeplasser for småbarn.

PARADISBUKTA har fine svaberg og ligger lunt til når det ikke blåser fra sør. Fint å stupe på innsida fra ytterste odde. NB: De ytterste bryggene er offentlig tilgjengelige og andre brygger/båtplasser skal ikke være stengsel for ferdsel i området! P-plass i Helleviga. Følg grusvei og ta av til høyre.

DONESTRANDA er en flott lagune med sandstrand, og mange fine svaberg ut mot havet. På varme dager og med østavind er dette en perfekt plass. P-plass i Helleviga. Følg grusvei og ta av til høyre etter Paradisbukta.

HELLEVIGA er et stort friluftsområde med barnevennlige strender, svaberg, bukter og åpne grassletter for spill og aktiviteter. Her er det bord, benker og utegriller. Store deler av området er tilgjengelig for rullestol. Det er baderampe og tilrettelagt fiskeplass. Informasjonstavler forteller om kultur, natur, plante- og dyreliv. Merkede turstier til utsiktspunkter og Romsvigvarden, som er en losvarde bygget inn i ei gravrøys fra bronsealderen. Sommerkafe med salg av vafler, brus og kaffe. Midt-Agder Friluftsråd har tilrettelagt området for skoler og barnehager med naturskole i uthusbygningen og gapahukleir oppe i heia. Henvendelse i tlf. 958 51 111.

ROMSVIGA friluftsområde har gamle hus, vanndrevet sag og verksted, brygger, jorder, bukter, barnevennlige strender og søndagskafé. Romsviga hører naturlig sammen med Helleviga og området ved Donevann. Mellom Romsviga og Helleviga går det en flott kyststi. Langs denne er det et spennende planteliv, flotte svaberg og fiskeplasser.

DONEVANN friluftsområde omfatter sør- og vestsida av vannet fra Romsviga til Roligheda og Donevannsholmen. Parkering i Helleviga, ved Romsviga eller ved Paradisbukta. Området egner seg for turgåing og bading.

I Roligheda har Friluftsrådet gapahukleir med griller og toalett som en del av naturskolen. Leirstedet kan også brukes av andre. Mer info i 95 85 11 11, midt-agderfriluft.no

Stien som er merket rundt vannet, går over Svensheia (118 moh) med god utsikt i alle retninger, med gravrøys og med minner fra nøytralitetsvakta 1914-1918. Flynavigasjonsstasjonen på toppen er grunnen til at en stor del av flytrafikken i Skandinavia går over Søgne.