Hjem Lunde

Lunde

Lunde

Lunde var Søgnes administrasjonssentrum fra ca 1775 til 1974. Her lå Brødrene Repstads karosserifabrikk med opptil 100 ansatte. Fra 1925 til 1990 produserte fabrikken busser. I dag huser fabrikkbygningene Gyli Plast som former plast til ethvert formål.

Søgnes hovedkirke ble innviet i 1861. Her ligger også forsamlingslokalet Heimklang (bygd i 1915) som tilhører Søgne Ungdomslag, et aktivt lag med mange aktiviteter for barn og ungdom.

Små båter kan gå opp elva til Lunde. ”Lundetuna” har bevart sitt gamle og særegne husmiljø, selv om noe er ofret til trafikkformål og moderne nybygg. På Lunde finner du også Elma Manufaktur og Trikotasje, kjent for sitt store utvalg av barn, og Slakteren i Søgne som er kjent langt utenfor Søgnes grenser for sine kvalitetsvarer.

Amtets “høiere almueskole” lå på Lunde fra 1860 til den i 1868 ble flyttet til Lyngdal. I årene 1866-1879 var det også lærerskole her. På begge skolene virket Johan Th. Storaker (1837-1872), skolemann og folkeminnegransker av stort format. På Lunde bodde også Peter Lunde (1868-1923), kjent lokalhistoriker og folkeminnegransker.

Vest for Lunde sentrum ligger Lunde skole (1961). Noen hundre meter lenger mot nord ved Repstadveien ligger Tinntjønn skole og Tinntjønnhallen (2002), som er hjemmebanen til Søgne Håndballklubb. Her ligger også det populære boligområdet Vedderheia som fortsatt er i utvikling og utbygges nordover.

Mange arkeologiske funn er gjort på Lunde. Ved elva nedenfor Halia, ble det i 1910 funnet en harpun av hjortetakk som skriver seg fra ca. 5000 f.Kr. I bakken nedenfor Lunde skole ble det i 1983 og senere gjort funn fra samme periode. Og i 2001 ble det funnet tufter fra jernalderen på jordet rett øst for Lunde skolehus.

HØLEN ligger i Tverråna, og er en av de flotteste badeplassene på land som Søgne kan oppdrive. Nyt et herlig ettermiddagsbad i kulpen og ligg og dupp i vannet og nyt lyden av sildrende bekkene som forsyner Hølen med ferskt og kaldt vann hele døgnet.