Hjem Ny-Hellesund

Ny-Hellesund

Ny-Hellesund

Selve sundet – Hellesundet – er henimot en km langt med Monsøya på innsida og med Kapelløya og Helgøya som en levegg mot havet utenfor. Funn av flintstykker på Monsøya i 1982 viser at øya var bebodd allerede for ca. 7000 år siden. Seinere er det bygd i bukter og på knatter på begge sider av sundet. Noen hadde brygga som viktigste uteareal, noen skaffet jord til en liten hage med blomster, busker og frukttrær, mens andre igjen hadde et lite jorde inne på øya der kuene beitet.

Ny-Hellesund ble etter hvert et sentrum for skipstrafikken langs kysten, og opptil 70 skip kunne ligge fortøyd her. Noen søkte nødhavn når vær og vind ble for ille. Andre lå her for å vente på god bør. Aktiviteten førte etter hvert til at det ble opprettet Kongelig Privilegert Gjestgiveri i 1690, offentlig losstasjon i 1721 og tollstasjon i 1796. I 1925 var det skole, butikk, postkontor, tollbod og ca. 100 fastboende i Ny-Hellesund. I dag er det få fastboende, men om sommeren fylles alle hus på nytt.

Det gamle skipsverftet vest på Kapelløya er nå lagt ned etter 99 års drift. Det er erstattet av ”Verftet”, som består av 19 utleieleiligheter, konferanserom for 40 personer og periodevis restaurant med både inne- og uteservering. Kunstneren Per Fronth har gitt både leiligheter og fellesområder utsmykking.

Kjente kunstnere knyttes til øyene. I 1800 laget briten John William Edy tegninger herfra. Amaldus Nielsen (1838-1932) malte i 1885 bl.a. ”Morgen ved Ny-Hellesund” som henger i Nasjonalgalleriet. Hans Gude (1825-1903) var her i 1872. Sørlandsdikteren Vilhelm Krag fikk i 1916 ”Havbugta” i gave fra gode venner. Han bodde her store deler av året og døde 10. juli 1933. Deler av forfatterskapet hans kan knyttes til øygruppa. Det var Krag som i 1902 tok i bruk navnet Sørlandet. I 2013 ble Havbugta rammet av brann, men er nå gjenoppbygget.

Navnet Kapelløya kommer av kapellet som sto på øya til midten av 1700-tallet. Rester etter kirkegårdsmuren og gravplasser kan en fortsatt se midt på jordet mellom brygga i Olavsundet og Lydersbukta i sørvest. Sjøfolk som døde om bord og strandvaskere, sjøfolk som ble funnet drivende i strandkanten etter forlis, ble begravet her.

I forbindelse med prosjektet “Genius Loci” (Stedets ånd) i 2002 laget Claus Ørntoft den berømte skulpturen ”Innadvendt stranding” og plasserte den i Lydersbukta, også kalt Daumannsbugta, nettopp der den hører hjemme.

KYSTFORTET på Helgøya ble anlagt av tyskerne under okkupasjonen 1940-45. Arbeidet ble påbegynt i 1942. Fortet som ble nedlagt i 1945, er unikt og absolutt verdt et besøk. Hensikten med anlegget var å sperre av Høllefjorden mot alliert invasjon og beskytte kysttrafikken og den vestlige innseilingen til Kristiansand. Fortet bar i sin tid navnet ”Norges lille Gibraltar”. Store deler av toppen er uthult. Ca. 150 tyskere bemannet fortet med fire 10,5 cm kystartillerikanoner med en rekkevidde på ca. 12 km, maskinkanoner, bombekastere, flammekastere, mitraljøser og maskingeværer, og dessuten radar, lyskastere og røykanlegg. På området var det 31 bygninger i tre og 26 skuddsikre steinbunkere.

I 1987 startet Forsvarshistorisk Forening restaureringen av anlegget. Bl.a. er flere 10,5 cm M/13 Schneiderkanoner satt på plass. Forsvarsstillinger, løpegraver og tunneler er sikret og utbedret, slik at området er lett tilgjengelig.

Ved vardene, som er bygd på toppen av fortets kommandosentral, er det flott utsikt.

Den beste måten å besøke kystfortet på er med båt til brygga i Olavsundet eller til ”Tyskerbrygga” i Kilen på øyas østside. Her er det satt opp infotavler med kart og tekst på flere språk. Husk godt fottøy og lommelykt hvis du vil inn i anlegget.

MONSØYA På Monsøya er det veier/stier for dem som vil utforske øya. Fra Loshytta på toppen av øya er utsikten fenomenal. Det beste utgangspunktet er Krags brygge hvor rutebåten legger til. Med egen båt er det greiest å legge til ved “Springdansen” på nordsida av øya. Området ved Krags brygge er offentlig. Det samme er veien fra brygga til Skolehuset og plassen der, hvor det også er toalett.

På Monsøya kan du finne steder til å raste, bade og fiske. Ved Høyden og på Springdansodden er tilgangen til sjøen god. Husk at friluftsloven gjelder og krever at alle viser hensyn.

TAXI-RUTEBÅT Taxi-rutebåten ”Hannibal” kjører rundturer flere ganger daglig, hvor Kapelløya og Monsøya er et av stoppene. Du kan reise ut tidlig på formiddagen og ta rutebåten tilbake til fastlandet på en av de senere rundturene.