Hjem PORSMYR BYGDETUN

PORSMYR BYGDETUN

PORSMYR BYGDETUN

Mange muligheter for rike og spennende opplevelser for både barn og voksne når Porsmyrs venner inviterer til Porsmyrdagen i juni.

Porsmyr Bygdetun har utviklet seg til å bli et kulturhistorisk senter av godt format. Skjønt, det var lite som tydet på hva Porsmyr kunne bli i 1997. Da var aktiviteten liten. Songdalen kommune kjøpte gården, med et hovedhus som ble oppført i 1856, og et uthus fra 1914.

Etter kjøpet ble eiendommen overtatt av Stiftelsen Porsmyr som fikk det økonomiske og praktiske ansvaret for istandsetting, drift og vedlikehold av eiendommen. Siden den gang er det blitt utført langt over 100.000 dugnadstimer på eiendommen.

Formålet med stiftelsen er å bevare gårdstunet som er vakkert plassert, videre at bygningene skal gi plass til gårdsredskap og utstyr som er samlet inn, og at Stiftelsen skal utvikle eiendommen til et levende bygdetun og museum. Det har de mange ildsjelene klart å få til med glans!

Garasje for veteranbilene er det også blitt. I dag har Porsmyr Bygdetun tre registrerte varebiler og fire traktorer i sin midte. Under Porsmyrdagen blir den gamle kverna satt i gang, i sin tid brukt til maling av korn. Videre blir det stavskjæring, den gamle teknikken hvor det ble brukt en stavsag til å lage stag som fiskerne brukte for å lagre fangsten i sildetønner.