Hjem Saft av kreklinger

Saft av kreklinger

Saft av kreklinger

Om blåbær og tyttebær, og om den vakre strandnelliken, Søgnes kommuneblomst. Visste du at det er fint å lage saft av kreklinger, som fins i mengder på holmene?

Av Jostein Andreassen

Perlevintergrønn, legevintergrønn og nikkevintergrønn: Spredt, ikke vanlige.

Vaniljerot: Pussig brun plante med lite eller ingenting klorofyll. Sjelden i lauvskog, noe ustadig – enkelte år mer vanlig enn andre.

Hvitlyng og klokkelyng: Vanlig rundt tjønner.

Melbær: Nokså vanlig på tørre steder i skogen. Kan forveksles med tyttebær (har ikke kors i enden), men er uspiselig.

Røsslyng: Meget vanlig. Kan danne store bestander på øyer og holmer i skjærgården. Vakker, lukter godt, god honningplante.

Tyttebær: Meget vanlig, men en drar gjerne til innlandet om en skal plukke en pøs eller to.

Mikkelsbær: Vanlig. Gode å spise.

Blåbær: Meget vanlig. Sunne! Mye bær i 2016.

Tranebær: På torvmyr rundt tjønner. De sunne bærene er best å spise om våren etter at de har vært utsatt for frost. En annen art, småtranebær: Botanikeren Fridtz fant den i 1893. Ikke gjenfunn.

Krekling: Meget vanlig, særlig på øyer og holmer. I 1960 så jeg noen på Uvår som plukket en hel margarinkasse full for å ha til saft. Frøene inni gjør dem nemlig ikke så gode å spise.

Kusymre: Kun ett sted i skogen mellom Hellesvig og Trånevannet.

Fredløs og gulldusk: Vanlige ved tjønner.

Skogfredløs: Fins i skogen og på skogsveier i Holmen/Try-området og NØ for Hallandvighaugen.

Skogstjerne: Vanlig i skogen.

Strandkryp: Av og til på havstrand.

Nonsblom: Nydelig liten plante med røde blomster. Harald Nyquist fant den i 1974. Ikke gjenfunn.

Pusleblom: Bitteliten uanselig plante ved sjøen. Nyquist fant den 1945. Ikke gjenfunn.

Strandnellik: Meget vanlig på holmer. Søgnes kommuneblomst. Det fine diktet om den, ”Strandnelliken”, fins i Jostein Andreassen: ”Vilhelm Krag: Samlede dikt”, bind 1.

Bukkeblad: Vanlig i vann rundt tjønner.

Gravmyrt: Forvillet, vakker, men en uønsket plante i Norge.

Bakkesøte: Fins kun ett sted i Søgne, i en veikant vest for Ålo.

Klengemaure: Vanlig på havstrand og enkelte steder som åkerugras. Har krokformede små pigger som gjør at det hekter seg fast overalt.