Hjem Søgne gamle kirke

Søgne gamle kirke

Søgne gamle kirke

En av de største severdigheter i bygda er Søgne gamle kirke. Skriftlige kilder nevner at Søgne har egen prest i 1344, så trolig har det vært en enda eldre kirke i bygda.

Dagens kirke, en langkirke med 270 sitteplasser, er fra 1640. Kirkeskipet er landets eldste bygning i bindingsverk med renessanse altertavle fra 1665, galleri fra 1726 og rike vegg- og takdekorasjoner fra 1600-1700-årene. Kirka stod ferdig restaurert i 1957. Det er meget populært å gifte seg her.

Når en ser på veggene og himlingene i gamlekirken, så har de gjennomført en stor og krevende jobb, en gang på begynnelsen av 1600-tallet. Når man ser på hva de har fått plass til i et forholdsvis lite kirkerom, er sluttresultatet rett og slett imponerende.

I 1830 forsvant kunsten. Den ble malt over, ikke bare en, men hele tre ganger. På begynnelsen av 1950-tallet fikk tre fagfolk i oppdrag å pirke av malingen. De holdt på i et partre måneder før jobben var gjort. Gamlekirka fikk derfor sin renessanse på nytt.

Rett utenfor sakristiet, på nordsida av kirka, ligger Mathilde Bjørnson begravd. Hun var søster til Bjørnstjerne Bjørnson, og dikteren har minnet henne med et vakkert gravmæle: ”Hun holdt den lange uge i sygdoms trengsel ud. Gikk så en søndagsmorgen sin kirkegang til Gud.”

Bak kirka er det reist en bautastein til minne om Syvert Ammundsen Eeg fra Søgne, som møtte som bygdas valgte utsending på Eidsvoll i 1814.