Hjem SØGNE GAMLE PRESTEGÅRD

SØGNE GAMLE PRESTEGÅRD

SØGNE GAMLE PRESTEGÅRD

Søgne gamle prestegård er kommunens kultursenter og tusenårssted. Her formidles kunst og kultur, blant annet gjennom utstillinger med profesjonelle kunstnere, konserter, foredrag og teaterforestillinger. Søgne kulturskole med over 200 elever holder også til her. Låven inneholder spennende utstillingslokaler, en moderne kultursal, museumsarealer, kafe og selskapslokaler. Utendørsscenen Amfiet har plass til 550 mennesker, og her er det konserter om sommeren.

På Søgne prestegård arbeidet Bjørnstjerne Bjørnson med flere av sine bøker, blant annet ”Mellem slagene” og ”Arne”, skuespillet ”Halte-Hulda” og den mesterlige lille fortellingen ”Faderen”. I 1858 ble Bjørnstjerne Bjørnson viet til Karoline Reimers i Søgne gamle kirke. I hagen sør for prestegården er det en byste av Bjørnson (1832-1910) laget i 1932 av Torje Leland fra Vigmostad.

På tunet utenfor prestegården står en rundt to meter høy runestein med følgende tekst: ”Øyvind reiste denne stein etter Gunvald, sin sønn”. Midtveis mellom prestegården og gamlekirka ligger en rekonstruert grav som sies å være fra folkevandringstiden, 400-600 e.Kr. Sannsynligvis er den eldre. Den er flyttet fra Monan på Klepland.

HISTORISKE UTSTILLINGER
Soloppgang – de første menneskene på Agder. Steinalderutstilling som viser hvordan menneskene levde i steinalderen i Sør-Norge. Utstilt er en modell av ansiktet til ”Sol” som ble funnet i Søgne. Funnet er datert til å være rundt 9.000 år gammelt. I tillegg er det utstilt unike steinalderfunn fra en rekke steder i Vest-Agder, tre filmer og mange fine illustrasjoner. For barn/ungdom har vi et eget aktivitetsrom. Inngang: Gratis.

Ubåten Biber fra 2. verdenskrig. I bunkersen i fjellet rett bak Søgne gamle prestegård står det utstilt en tysk enmannsubåt fra andre verdenskrig. Dette var Hitlers hemmelige våpen i Søgne og p. Sørlandet. H.sten 1944 utplasserte nazistene 16 miniubåter i Søgne, av typen ”Biber” (bever). Ubåtene var 9 meter lange og utstyrt med to kraftige 53,3 cm torpedoer på hver side. Å se denne miniubåten fra krigens dager, en kuriositet i verdensklasse. Informasjonsfilm om Biber-ubåten vises i bunkersen. Åpent ved historisk rusletur el. etter forhåndsavtale.

OPPLEVELSENE BLIR ENDA BEDRE
Nylig kunne Søgne gamle prestegård lansere sin helt nye app, som Glenn Thomas Johansen fra Søgne holder på å utvikle.
– Prestegården er har mye å vise frem, og har i flere år invitert til guidede historiske vandringer hvor det blir informert om historie og utvikling ved både Stendalbygget, Låven, Prestehuset, Skulpturparken, Ibsen-bysten, Stendals Minnestein, folkevandringsgraven,

Søgne-steinen og Søgne Bygdemuseum, forklarer Glenn Thomas Johansen. Søgne gamle prestegårds egen app Søgne Kultur har fått et digitalt ansiktsløft og er nå blitt utvidet med en interaktiv videoguide! Videoguiden tar de besøkende i hagen og området rundt prestegården med på en reise gjennom hele prestegårdens historie; du lærer om alle de ulike severdighetene som finnes på gården som Søgnesteinen, Landbruksskolen og Bjørnson-bysten.

SØGNE BYGDEMUSEUM
Søgne Bygdemuseum fremstår i helt ny drakt. Museet ble flyttet fra Lunde til kultursenteret. Det ble tatt ned stokk for stokk og satt opp igjen tilnærmet likt slik det så ut på Lunde. Nå, da bygget igjen skulle flyttes, er det gamle utseende til museet tilbakeført, men med nytt innhold. Her er det nå bakerovn, kjøkken, handicap-toalett og bod. Det er også satt inn en trapp opp til 2.etg. som gjør denne delen av bygget lettere tilgjengelig. I den gamle delen av Bygdemuseet er stuene i første etasje innredet som de gamle stuene på 1800-tallet kunne se ut. I andre etasje er det en utstilling med flere av museets gjenstander. Utstillingen vil være skiftende og satt opp etter tema. Det er mulig å leie bygget ved å kontakte Kultursenteret Søgne gamle prestegård. Ellers er det åpent for publikum hver søndag kl. 12-16, og for å kjøpe brød og andre bakervarer fra bakerovnen siste fredag i måneden. Da er nemlig Historielagets bakstegruppe på plass.