Hjem Strandnellik – den fine kommuneblomsten

Strandnellik – den fine kommuneblomsten

Strandnellik – den fine kommuneblomsten

Strandnelliken, Søgnes gamle kommuneblomst, ble også kommuneblomsten da de tre kommunene, Søgne, Songdalen og Kristiansand ble slått sammen fra og med 1. januar 2020.

Av Jostein Andreassen

Kristiansand hadde tidligere hvitpestrot, en plante som er svært spesiell for byen. Søgne hadde ikke uventet strandnellik, mens kommuneblomsten i Songdalen var geiterams. Den siste vokser i alle de tre nevnte kommunene. Hvitpestrot fins ikke i de to siste. Begrunnelsen for å velge strandnellik som blomst for den nye storkommunen ble: «Strandnellik er en robust, men visuell sart, «beskjeden» nydelig blomst som alle kan ta til sitt hjerte», som prosjektgruppa for symboler i nye Kristiansand utrykker det.

Det vakre diktet om denne skrev Vilhelm Krag på Ernst hotel i Kristiansand lørdag 6. september 1931. Att på til ble det gitt av en dikter født i byen som gave til en i Søgne.

Her er diktet, skrevet av fra originalen:
Til min kjære ven Johannes Tønnessen
I erindring motorturen.

”STRANDNELLIKEN”

Strandnellik, Strandnellik, Kjæresten vor!
Gror just hvor jorden er bitter og haard
Hvor ingen annen vil være.

Velsignede Dig! Der spirer du frem
Der, synes Du, har Du Dit rigtige Hjem!
Yderst mod Sjøen, i Saltvandssprøytet
Og Havfuglefløytet
Staar Du og nikker med Blomsterne Dine
Blegrøde Klokker, vidunderlig fine.
Finest av alt hva paa Jord vi kan drømme
Er Blomsternes Duft
Stryger Din Kind som Kjærtegn saa ømme.

Wilhelm Krag 1931

Fra Bind 1, Samlede dikt , ved Jostein Andreassen